Ліцензування та акредитація

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Рішення Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти