Про кафедру інформаційних технологій

Основна мета роботи кафедри – якісна підготовка студентів в межах галузі знань “Інформаційні технології”, проведення наукових досліджень та впровадження сучасних інформаційних технологій у навчальний процес НУ “ОЮА”.

Зміст дисциплін, що викладаються на кафедрі, зосереджений на формуванні у майбутніх фахівців знань та навичок компетентного використання ними сучасних інформаційних технологій, розробки програмних застосунків, 3D моделювання, використання вітчизняних та світових інформаційних ресурсів, а також програмно-технічних та організаційно-правових методів захисту інформації.

Викладачі кафедри

завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент
 

Викладає дисципліни: «Бази даних»,  «Програмування: базові конструкції», «Комп’ютерні графіка»,  «Цифрове (електронне) урядування та інформаційно-комунікаційні технології», «Пошук наукової інформації та презентація результатів наукових досліджень».

Область наукових інтересів: технології дистанційного навчання, кібербезпека, програмування.

доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

Викладає дисципліни: «Комп’ютерні мережі», «Операційні системи», «Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютера», «Аналіз складних систем»

Область наукових інтересів: безпека інформаційних систем, схемотехніка електронних пристроїв, мікроелектроніка, аналіз витоків даних, захист даних від витоків

доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

Викладає дисципліни: «Алгоритмізація та програмування», «Алгоритми та структури даних», «Тестування та забезпечення якості програмних систем», «Основи програмної інженерії» .

Область наукових інтересів: інформаційні технології, кібербезпека, програмування.

доцент кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент

Викладає дисципліни: «Інтелектуальний аналіз даних», «Бази даних», «Вебтехнології та вебдизайн», «Охорона праця та та безпека життєдіяльності»

Область наукових інтересів: інформаційні технології у наукових дослідженнях, інформаційні технології в освіті

доцент кафедри, кандидат технічних наук
 

Викладає дисципліни: «Моделювання програмних продуктів», «Проектування інформаційних систем», «Програмування мобільних пристроїв», «Архітектура та проектування програмного забезпечення», «UI/UX дизайн».

Область наукових інтересів: програмування, моделювання програмного забезпечення, мобільна розробка.

кандидат юридичних наук, доцент
 

Викладає дисципліни: «Інформаційні технології», «Інформаційні технології в юридичній діяльності», «Інформаційні технології в управлінні», «Інформаційні технології в діяльності політолога», «Інформаційні технології в діяльності психолога», «Цифрові технології в медіагалузі».

Область наукових інтересів: інформаційні технології, інформаційні технології та право, електронне урядування, апаратне забезпечення (hardware), технології комп’ютерних мереж, хмарні технології, офісні технології, інформаційна безпека, захист персональних даних, реалізація права на інформацію

доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

Викладає дисципліни: «Конструювання програмного забезпечення», «Аналіз та рефакторинг коду», «Технології розподілених систем та паралельне обчислення», «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Основи інформатики».

Область наукових інтересів: інформаційні технології ієрархічних систем управління та прийняття рішень, інформаційно-комунікаційні технології підтримки навчального процесу, аналіз якості та рефакторинг програмного коду, патерни проектування, організація паралельних обчислень

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=XvPrQoEAAAAJ&hl=uk
Профілі у міжнародних наукометричних базах:
Web of Science ResearcherID: D-2957-2019
ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-4959-7744

доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент
 

Викладає дисципліни: «Алгоритмізація та програмування», «Системи управління безпекою даних», «Програмування баз даних»

Область наукових інтересів: програмування, комп’ютерне моделювання, кібербезпека

доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент
 

Викладає дисципліни: «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Офісні інформаційні технології», «Комп’ютерний дизайн та 3D-моделювання», «Вебтехнології та вебдизайн»

Область наукових інтересів: гібридні системи автоматичного керування, технічна діагностика стану радіоелектронних об’єктів, сучасні інформаційні технології у навчальному процесі.

асистент кафедри
 

Викладає дисципліни: «Операційні системи», «Розробка ігрових застосунків», «Технології розробки комп’ютерних ігор», «3D-моделювання», «Розробка багатокористувальницьких ігор», «Технології анімації та рендерінгу».

Область наукових інтересів: вебтехнології та вебдизайн.

асистент кафедри

Викладає дисципліни: «Вебпрограмування», «Вебтехнології та вебдизайн», «Офісні інформаційні технології», «Охорона праця та безпека життєдіяльності», «Тестування та забезпечення якості програмних систем».

Область наукових інтересів: вебпрограмування, інформаційні технології, тестування програмного забезпечення.

асистент кафедри, доктор філософії в галузі права

Викладає дисципліну: «Інформаційні технології».

Область наукових інтересів: інформаційні технології, інформаційні технології в освітньому процесі, кібербезпека

Краснюк Ірина Олександрівна

лаборант кафедри

Навчається на факультеті кібербезпеки та інформаційних технологій Національного університету «Одеська юридична академія»

Адреса: 65000, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 28, каб. 605
Телефон: (048)719-87-75

E-mail: informatics@onua.edu.ua

Графік роботи кафедри:
пн. – пт. 8.30 – 18.00

Графік консультацій викладачів кафедри
пн. 15.00 – 17.00
пт. 14.00 – 16.00

Shopping Basket